BẢNG CHUYỂN HÀNG ĐI MỸ

Bảng Giá 2019 bên dưới đã bao gồm: Phụ Phí Nhiên Lệu, nhưng chưa VAT:10% (Nếu Xuất Hoá Đơn)

Bảng Zone cho 220 Quốc Gia bên dưới như sau :